Faalt de overheid in de gezondheidszorg?

Het lijkt wel of het enige wat onze volksvertegenwoordigers voor ogen hebben bezuinigen is.

Prima, laat ze dan bezuinigen op de grootste kostenposten en tegelijkertijd meest verkwistende bestedingen van gemeenschapsgelden, namelijk bestuurders, ambtenaren en beleidsmakers bij overheidsdiensten en in de gezondheidszorg! Nutteloze regels verzinnen kost gemeenschapsgeld.

Mensen die deze regels bedenken, maar ook mensen die ze operationaliseren, controleren en uitvoeren kosten allemaal geld.

En uiteindelijk zijn alle beroepsbeoefenaren die er het slachtoffer van zijn daardoor ook te veel van hun kunde tijd en geld aan het verkwisten aan regeltjes naleven.

De overheid slaat met andere woorden dus de plank vaak mis, zoals ook blogger Martin Jan Melinga aangeeft:

http://martinjanmelinga.wordpress.com/2014/10/23/overheid-blijft-spijker-misslaan-in-gezondheidszorg-incompetent-schippers-transitie-ggz-zorg/

En nu lezen we vandaag ook nog eens in de Volkskrant dat de Raad van State instemt met beperking van de vrije artsenkeuze:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/sta-beperking-vrije-keuze-voor-specialisten-toe~a3774798/

Het lijkt mij alleszins redelijk dat mensen zelf weten wat voor hulp ze willen en bij wie. Misschien is het dan slimmer om een hele goedkope zorgverzekering te nemen en andere zorg gewoon zelf te betalen – onder aan de streep ben je dan misschien beter en zelfs voordeliger uit!

_MG_6298

Fotografie: Peter van Delft

Rechter volgt niet automatisch UWV en bedrijfsarts bij re-integratie discussie

Het heeft er tegenwoordig alle schijn van dat UWV en bedrijfsarts in het geval van ziekteverzuim en re-integratie in het nadeel van het ‘slachtoffer’ beslissen. Dit onderschrijft ook mijn algemene ervaring dat werkgevers de laatste tijd steeds meer bevoordeeld worden ten nadele van werknemers. Een nieuwe trend?

Toch loont het vaak de moeite om in beroep te gaan, getuige dit artikel van Muriel Middeldorp:

http://www.hrbase.nl/profiles/blogs/over-ziekte-en-re-integratie-wat-geldt-als-werkgever-a-vindt-en?utm_source=Copernica&utm_medium=email&utm_campaign=HRbase%2B2014%2Bweek%2B43%2B02&utm_content=HRbase%2B2014%2Bweek%2B43%2B02

_MG_5520

Fotografie: Peter van Delft

Hoogopgeleide vrouwen vaker stress

Eenderde van de hoogopgeleide vrouwen heeft last van psychologische stress.

woman suffers from headache, migraine, emotional stress, insomnia or sleeplessness with messy hair and facial expression

Dit is bijvoorbeeld onder de aandacht gebracht door de Volkskrant (in 2007) en Vortx:

http://www.volkskrant.nl/binnenland/hoogopgeleide-werkende-vrouw-stress~a851100/

http://www.vortx.nl/index.php/vermoeidheid-als-uiting-van-stress/

Als de vrouwen die in de gevarenzone zitten en hun eventuele werkgevers niet tijdig actie ondernemen, zou dit de komende jaren kunnen uitgroeien tot een ernstig probleem voor de economie en volksgezondheid.

Stress kent zowel lichamelijke als psychische symptomen en het is dus raadzaam er voor te waken.

Psychisch (mogelijke symptomen):

 • Concentratieproblemen
 • Angst- en paniekklachten
 • Geheugenverlies
 • Stemmingswisselingen
 • Neerslachtig
 • Opgejaagd gevoel
 • Nergens zin in
 • Neiging tot verslaving
 • Verward/duizelig
 • Gevoelig voor prikkels

Lichamelijk (mogelijke symptomen):

 • Vermoeidheid
 • Slapeloosheid
 • Gevoel van uitputting
 • Pijn in de spieren (tintelingen/jeuk/spierspanning)
 • Nek en schouderpijn
 • Buikspanning/buikpijn
 • Snelle ademhaling/kortademigheid/benauwd
 • Hoofdpijn
 • Beperkt zicht
 • Oorsuizen/tinnitus
 • Maagpijn/buikpijn/diarree/misselijk
 • Hartkloppingen
 • Hoge bloeddruk
 • Koud/koorts
 • Hyperventilatie
 • Chronische hyperventilatie
 • Trillende handen

Bron: Stressplein.eu

Schrijven, waarom?

Schrijven…

…is vaak een krachtig wapen in de strijd tegen onrecht

…kan confronterender zijn dan een verhoorgesprek

…heeft soms minder om het lijf dan een naaktmodel

…onthult niet zelden meer dan een therapiesessie

…raakt meer snaren dan sommige muzikanten

…geeft je meer vrijheid dan democratische bestuurders

Melissa Tydell heeft daar ook over geschreven: http://thewritepractice.com/heal/

Medicatie of meditatie?

Zoals inmiddels duidelijk mag zijn, ben ik zelf zeker geen voorstander van toenemende medicalisering. Niet alleen vanwege de bijwerkingen, maar ook vanwege mijn filosofie dat psychische uitdagingen niet gelijkgesteld mogen worden aan ziektes – zoals in de medische wereld – en dat naast behandeling ook zingeving belangrijk is voor het levensverhaal van een klant.

Toch neemt het gebruik van medicatie – en dan vooral anti-depressiva – schrikbarend toe.

Zie bijvoorbeeld: http://www.scientificamerican.com/article/the-rise-of-all-purpose-antidepressants/?WT.mc_id=SA_MB_20141022

Andere professionals zoeken ook naar alternatieven. Hier bijvoorbeeld een project dat de mogelijke meerwaarde van ‘mindfulness’ ten opzichte van medicatieve behandelingen van ADHD onderzoekt: http://adhd-meditatieofmedicatie.nl/

Zorgverzekeraar snijdt in aantal behandelaars

De keuzevrijheid van zowel ontvangers als aanbieders van psychische zorg komt opnieuw ernstig onder druk te staan:

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/10/02/zorgverzekeraar-cz-snijdt-fors-in-aantal-aanbieders-psychische-hulp/

Dit is een van de redenen waarom ik niet met zorgverzekeraars samenwerk. Terugbetaling / vergoeding van de dienstverlening is dan niet gegarandeerd, maar die is ook bij het huidige verzekeringsstelsel steeds minder vanzelfsprekend.

En de vrijheid en persoonlijke aanpak die ik bied, is een garantie die door geen enkele ontwikkeling in het zorgstelsel kan worden tenietgedaan.

Hooggevoeligheid

Het concept hooggevoeligheid wordt binnen de reguliere psychologie nog niet of nauwelijks gebezigd. Toch loont het de moeite om je er eens in te verdiepen. Er zijn veel raakvlakken met bepaalde stoornissen die in het psychiatrische handboek (DSM IV of V) worden beschreven, maar de kenmerken worden meer als kracht dan als ziektesymptoom beschreven.

Kijk bijvoorbeeld op deze website.

Love for writing and people